Het belang van eenberoepsaansprakelijkheidsverzekering

  • -

Het belang van eenberoepsaansprakelijkheidsverzekering

Category : Verzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een soort zakelijke verzekering die professionals in kleine bedrijven beschermt tegen mogelijke claims van nalatigheid die door hun klanten of patiënten worden gegenereerd. Afhankelijk van het beroep kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een aantal namen aannemen, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een verzekering voor fouten en omissies, een medische aansprakelijkheidsverzekering.

Voor websiteontwikkelaars, softwareontwikkelaars, makelaars in onroerend goed, notarissen, managementconsultant, technologieconsultants en andere niet-medische professionals die betrokken zijn bij een klein bedrijf, wordt de verzekering meestal E&O of fouten- en weglatingsverzekering genoemd. Voor mensen op medisch gebied wordt dit een verzekering tegen medische wanpraktijken genoemd.

Het hoofddoel van beroepsaansprakelijkheidsdekking is verder te gaan dan de algemene aansprakelijkheidsverzekering, die doorgaans materiële schade, persoonlijk letsel en lichamelijk letsel dekt. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de verzekerde verzekerd tegen niet-nakoming en financieel verlies als gevolg van een fout of verzuim met betrekking tot verleende diensten of verkochte producten. Extra dekking zoals intellectueel eigendom, schending van de garantie en andere gebieden kan worden toegevoegd aan de belangrijkste beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Stel bijvoorbeeld dat een softwareontwikkelaar zijn software aan een bedrijf verkoopt, maar dat de software onjuist presteert. Als de onjuist uitgevoerde software een financieel verlies heeft veroorzaakt aan het bedrijf dat het product heeft gekocht, kan het bedrijf een potentiële claim hebben die wordt toegeschreven aan het niet-functioneren van het product zoals verwacht. Als de softwareontwikkelaar echter een beleid voor fouten en omissies heeft, wordt hij gedekt. Bovendien kan deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook de verdediging en juridische kosten dekken, ongeacht of de juridische claims gegrond zijn of niet.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt niet alleen zakelijke bescherming, maar beschermt ook persoonlijke activa. Het helpt bij het handhaven van een goede reputatie, zelfs door middel van juridische beschuldigingen van een mogelijk wangedrag, zelfs als de beschuldigingen vals of frivool zijn. Dit type verzekering zorgt ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de cliënt die mogelijk schade heeft geleden als gevolg van de acties van een professional.

Als u een kleine onderneming zonder fouten- en weglatingsverzekering bent, is het tijd om eens goed na te gaan wat een zzp aansprakelijkheidsverzekering voor u kan doen. Als klein bedrijf heeft u misschien niet de financiële steun die een groot bedrijf heeft. Wat zou er gebeuren als een klant u zou aanklagen wegens nalaten of een fout? Waarom zelfs dat “wat als” vermaken?